სხვა ქიმიკატები

  • Other chemical products

    სხვა ქიმიური პროდუქტები

    ძირითადი პლასტმასის, საფარის მოდიფიკაციის დანამატების გარდა, კომპანია აქტიურად გაფართოვდა უფრო ფართო სფეროში, რათა გაამდიდროს პროდუქტის კატეგორია მეტი მომხმარებლისთვის.

    კომპანიას შეუძლია შესთავაზოს მოლეკულური საცრის პროდუქტები, 6FXY

    (2,2-ბის (3,4-დიმეთილფენილ) ჰექსაფლუროპროპანი) და 6FDA (4,4 ′-(ჰექსაფლუოროზოპროპილიდენი) დიფთალური ანჰიდრიდი).